ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS. 10 DE GENER DE 2010

El diumenge 10 de gener, a les onze del matí, en segona convocatòria, i amb l’assistència de 22 socis, té lloc l’Assemblea General de Socis de la Unió Excursionista de Sant Joan, amb els següents punts en l’ ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’ acta anterior. 
Es llegeix per part del secretari, en Jordi Arrey, i queda aprovada.
 
 1. Proposta canvi normes d’ús intern. 
El president de l’entitat, en Jordi Miguel, presenta tres canvis en les normes d’ús intern:
 • Possibilitat de treure fins a 1.000€ amb una sola de les firmes autoritzades (tresorer, vice-president i secretari) per tal de fer front als pagaments de manera immediata. Això implica l’obtenció d’una targeta de rèdit. En aquest punt el soci Eudald Toll planteja els seus dubtes però al final es decideix aprovar la proposta.
 • l’apartat que parla del lloguer del “material d’acampada” es canviarà pel de lloguer de “material en general”.
 • La lectura i aprovació de l’acta anterior en les assemblees de socis es substituirà per l’aprovació d’aquesta acta a través de tres interventors de l’entitat. S’ofereixen com a interventors els socis: Joan Pous, Miquel Font i Pep Hernández.
Els canvis són aprovats per l’Assemblea.
 
 1. Estat de comptes. 
Es fa entrega als assistents de la documentació referent al balanç econòmic de l’entitat pel 2009 i el tresorer, en Jordi Muñoz, n’explica el contingut.
El soci Eudald Toll pregunta sobre les quotes bancàries i demana si es pot negociar el tema amb les caixes. El tresorer explica que les condicions de la Caixa de Girona són bones però no així les de la Caixa de Pensions però que la FEEC només fa operacions a través d’aquesta darrera caixa. S’acorda anar a parlar d’aquestes condicions amb la Caixa de Pensions.
El soci Jordi Garriga demana d’on provenen les subvencions i comenta que en el futbol s’obtenen forces subvencions a través de la secció infantil i la femenina. El president, en Jordi Miguel, comunica que actualment ja s’està treballant en el tema de les subvencions a nivell de la secció d’iniciació perquè aquesta secció se’n pugui beneficiar.
El president aprofita per puntualitzar els números de la Caminada Popular, la nova pàgina web i la projecció d’en Sebastián Álvaro.
 
 1. Material. 
L’encarregada de material, la Gemma Illa, comenta que l’Ajuntament ha deixat a l’entitat un espai a l’antiga fàbrica de la Cotolla que s’utilitza per guardar una part del material.
 
 1. Resum activitats. 
Secció Local. La Cel·la Mondéjar explica les activitats que s’hi han realitzat:
 • Exposició de fotografies per la Festa Major.
 • I Cicle de Cinema de Muntanya: es van passar 5 pel·lícules amb varietat d’assistència per part dels socis. De cara al proper any s’ajustaran previsions de dates i pel·lícules.
 • Projecció Sebastián Álvaro: es va fer a l’Ajuntament degut a la previsible bona assistència de socis.

Caminada Popular. En Jordi Boix fa l’explicació del recorregut realitzat i l’assistència de 225 participants. La previsió era de 400 però el mal temps ho va impedir.

Caminada Nocturna. En Jordi Boix explica el recorregut i que hi van assistir 45 persones tot i la pluja que va caure la mateixa tarda.

Secció Iniciació. En Sergi Albrich explica les sortides dutes a terme el 2009:

 • Ruta de descoberta al voltant de la Rovira al març on van participar 10 nens.
 • Ruta per les Tres Creus al juny on hi van participar 20 nens degut a la bona difusió que es va fer a les escoles.
 • Ruta de l’aigua per la riera d’Arsamala al juliol on van participar 10 nens.
 • Es va anul·lar la sortida al refugi Montserrat pel mal temps.

En Sergi comenta que de cara al 2010 les perspectives són bones i es farà més difusió de les activitats a través de l’escola.

L’Anna Gamell explica l’acampada al Pla d’Estràngol on hi van participar 32 nens i comenta que es va incrementar el límit d’edat fins als 14 anys. Aprofitant el bon temps el primer dia es va anar a les gorgues de Santa Llúcia. La valoració de l’activitat és molt positiva.

També s’explica que el Concurs de Nadales del 2009 es va fer dins les activitats de Jovenàlia però que de cara a propers anys es tornarà al format de sempre ja que la mainada participant estaven més distrets. De cara a properes edicions es plantejarà un canvi en el format de premis.

Secció Alta Muntanya. En Guillem Ferrer explica els canvis en la vocalia el 2009, on ell passa a formar-ne part i en Jordi Arrey es fa càrrec de secretaria. Durant aquest any passat es van realitzar les següents sortides:
 • Pedraforca a l’abril es va suspendre per la gran quantitat de neu que hi havia i que no permetia realitzar l’activitat de forma segura.
 • Bessiberri Nord al juliol on van anar-hi 4 participants i que es va desenvolupar sense problemes.
 • Sortida General a les Penyes Altes del Moixeró a l’agost, també amb 4 participants.
 • Pic del Racó Gros a l’octubre amb 8 participants.

Aprofita per comentar que de cara aquest 2010 es realitzaran sortides més properes i s’introdueix com a novetat sortides amb esquís de muntanya.

Secció Mitja Muntanya. En Jordi Miguel fa un resum de les sortides realitzades:
 • Vidrà-Bellmunt amb 10 persones.
 • Sadernes-Sant Aniol amb 14 persones.
 • Guilleries amb 4 persones.
 • Voltants de Camprodon amb 14 persones.

Explica que en aquest 2009 no hi hagut massa participació en aquesta secció i que de cara al 2010 hi haurà sortides més curtes i més properes.

Secció BTT. En Marc Caparrós fa esment de les activitats realitzades l’any 2009:

 • Trobada “La Cavallera”: es van realitzar dos recorreguts més un altra d’infantil, amb valoració positiva per part dels organitzadors. En total van participar-hi 225 persones i s’aprofita per agrair al Grup de Bicicleta de Muntanya de St. Joan el suport donat per fer possible la trobada.
 • Olot – Sant Feliu: va agrupar 25 participants, la majoria del poble.
 • Esmorzar Santa Llúcia: es va fer coincidint amb l’aplec i van participar-hi 25 ciclistes. Vist el nivell dels participants es van fer dos recorreguts diferents i van acabar amb una sardinada realitzada per companys del Grup de Bicicletes de Muntanya de St. Joan.

De cara al 2010 es continuaran realitzant les tres activitats i s’obre la possibilitat de fer-ne una altra de més tècnica.

Secció de Marxes. En Jordi Muñoz comenta les activitats dutes a terme:

 • Marxa d’Orientació: es va fer el 24 de maig i van haver-hi 34 parelles inscrites i 33 de sortides.
 • Marxa Infantil: es va fer el 4 d’octubre i es va detectar una forta baixada de participants, ja que només va haver-hi 12 parelles inscrites i 8 de sortides.

Al 2010 la data de la Marxa d’Orientació serà el 23 de maig i de la Infantil el 17 d’octubre.

Secció de Formació. L’Esteve Martínez explica que el 2009 hi havia proposats 6 cursos dels quals se’n van realitzar 4. Es van suspendre el segon nivell del Curs de Crestes per mal temps i el de Seguretat en muntanya per problemes de calendari.

La participació va ser semblant en tots els cursos realitzats i la valoració és positiva, tan pels resultats com pels continguts donats, ja que ajuden a què els assistents puguin sortir de manera més segura a realitzar activitats diverses a la muntanya.

De cara al 2010 hi ha previstos 6 cursos: Escalada en gel, Iniciació a l’alpinisme, Orientació 2n nivell, Seguretat en muntanya i maniobres de corda, Recerca de víctimes d’allaus i GPS.

També es destaca que l’entitat pot realitzar aquests cursos de manera autònoma pel que fa al material ja que es disposa de tot el necessari.

Cursa Taga 2040 Evo. L’Esteve Martínez comenta que el 2009 es va realitzar la X edició, que puntuava per la Copa d’Espanya i va haver-hi el rècord de participació amb 440 inscrits. Es van realitzar una sèrie d’activitats lligades a la cursa (xerrades, Vertical Jou, sopar pels participants i acompanyants, cursa infantil) i l’organització dels actes va ser bona. S’agraeix l’esforç i participació dels controls i col·laboradors durant tot el cap de setmana.

El 2010 la cursa formarà part de la Copa Catalana i hi haurà un canvi a nivell de direcció de cursa ja que en Pere Descamps, l’Anna Claret i en Jordi Roca prendran el relleu a l’Esteve en l’organització de la prova.

L’Esteve aprofita per acomiadar-se com a cap de la cursa. 

 1. Ratificació dels nous membres de la junta.
El president, en Jordi Miguel, comunica a l’assemblea la intenció d’incorporar 3 nous membres a la junta: en Xevi Colomer que entraria a formar part de la secció BTT, l’Anna Claret i en Jordi Roca que entrarien a formar part de la direcció de cursa de la Taga 2040 Evo. Els socis assistents donen la seva conformitat i es ratifiquen els nous membres.

 

 

Com a principals novetats hi haurà les següents activitats:

 

 1. Calendari 2010.

   

  Es presenten i repassen les activitats que es portaran a terme.
 • II Cicle de Cinema de Muntanya.
 • Secció Alta Muntanya amb un calendari de sortides més atractives i també incorporant sortides amb esquí de muntanya.
 • Secció Iniciació amb la descoberta d’un refugi i pujada al Taga coincidint amb el dia de la missa.
 • Trail o marxa de resistència: consistirà en un recorregut per la comarca d’entre 70 i 100 km a realitzar amb un màxim de 24 hores sense caràcter competitiu. Els responsables de l’activitat seran en Jordi Boix i en Salvador Vila.
 • Cursa Roagaining: consistirà en trobar el màxim nombre de valises distribuïdes en una zona força àmplia del municipi en un temps determinat. Cada valisa té diferent puntuació depenent del lloc on es trobi. El responsable serà en Jordi Muñoz.
 • Nadales: es tornarà al sistema tradicional de dos caps de setmana. 
 1. Pressupost 2010.

Es distribueix als assistents la documentació referent al pressupost i s’explica detalladament: la part referent a internet baixa degut a que aquest any només hi ha previst el manteniment de la nova pàgina web, pel que fa al material està previst comprar un GPS i tendes noves. També es preveu menys pressupost per la cursa del Taga ja que el 2010 no formarà part de la Copa d’Espanya i s’incorporen la Trail i la cursa Roagaining. Es preveu fer samarretes de tipus tècnic per als socis que en vulguin.

El soci Eudald Toll demana sobre el cost del cicle de projeccions i en Francesc Picanyol, responsable del cicle, comenta que no hi ha cost ja que es disposa d’una subvenció de l’ajuntament.

 1. Presentació del nou portal web.

En Francesc Picanyol, vocal de la secció d’activitats al local, explica la creació de la nova pàgina web, que ha suposat el canvi de la direcció, que passa a ser uesantjoan.com a uesantjoan.cat , i també un canvi de servidor que ens suposarà millors condicions i seguretat ja que s’havia tingut un atac de hackers a l’antiga direcció.

S’expliquen els canvis tècnics i es comenta que la principal novetat consistirà en que es millorarà la participació dels socis a través del web, ja sigui mitjançant un fòrum, mails anunciant les activitats, possibilitat d’inscriure’s on-line, ... 

 1. Precs i preguntes.

El soci Josep Hernández pregunta sobre les llicències federatives del 2010 i el president li respon que hi ha un canvi en l’asseguradora i que falta que arribin les targes degut a un problema d’impressió, però l’assegurança és vigent. També explica el canvi en el sistema i la introducció de dades en el nou programa de la FEEC. Es comunica que està previst pel proper any que la impressió de les targes es pugui fer des de les pròpies entitats excursionistes.

Sense cap més tema per tractar es dóna per finalitzada l’Assemblea a les 12:45 hores.

 
 
 
Joan Pous                        Miquel Font                       Pep Hernández
 
 
 
President de la Unió Excursionista                     Secretari de la Unió Excursionista
de Sant Joan de les Abadesses                         de Sant Joan de les Abadesses
Jordi Miguel i Costal                                        Jordi Arrey Bosch

 

[SIGNAT EN L'ORIGINAL]


Imprimeix   Correu electrònic