Curs de progressió per vies ferrades

PRESENTACIÓ:

La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i que també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

OBJECTIUS:

Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que els permetin progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades i camins equipats. Addicionalment es donaran les eines bàsiques per poder resoldre les possibles incidències que poden succeir en el transcurs d’una via ferrada.

CONTINGUTS:

 • Tipus de recorreguts
 • Equipament de les vies
 • Material
 • Tècniques de seguretat, progressió i
 • Resolució d’incidències.
 • Escala de dificultat. 

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

 MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:

 • Vestimenta adient que permeti els
 • Calçat esportiu de muntanya, arnès i
 • Baga d’ancoratge amb dissipador i 2 mosquetons de seguretat (per vies ferrades o amb tanca automàtica).
 • Aparell per
 • 1 mosquetó seguretat HMS (o de pera).
 • 3 mosquetons seguretat (del tipus que sigui).
 • “Fifi” o gantxo per
 • 2 cordino de 1,50 m de 6
 • 1 cinta cosida de 80-100 de perímetre aprox.

Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat i/o al DIRECTOR.

NORMES:

 • Places: de 8 a 12
 • Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any 2018, adient a l’especialitat o tramitar-ne una pels dies del curs (5 € per dia).
 • Edat mínima 16 Els menors de 18 anys hauran de presentar l'autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho
 • El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a càrrec de l'alumne.

PROGRAMA SETEMBRE

Divendres, 28 Presentació del curs i classe teòrica.

Dissabte, 29 Sortida pràctica.

Diumenge, 30 Sortida pràctica.

La sessió teòrica es farà a les 20:00 h al palmas.

 

DIRECCIÓ: Joan Agüera.

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

 

INSCRIPCIONS: Fins el dia 25 de setembre a la seu de l’entitat.

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC.

65 € per alumne amb carnet federatiu anual de la FEEC.

75 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost del carnet temporal).

 Programa “Dona i Esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

INSTRUCTOR/ALUMNE

La ràtio és d’un instructor per cada quatre alumnes.